Условия за ползване

Последна промяна: 28.01.2023
1. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ:
Тези Условия за ползване представляват правно обвързващо споразумение, сключено между вас, лично или от името на юридическо лице (вашето) и FaithBrand („Компанията“ ние“, „нас“ или „нашето“), относно вашия достъп до и използването на https://faithbrand.eu уебсайт, както и всяка друга медийна форма, медиен канал, мобилен уебсайт или мобилно приложение, свързано, свързано или по друг начин свързано с тях (наричани заедно „Сайтът“). Ние сме регистрирани в България. Вие се съгласявате, че с достъпа до Сайта сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани с всички тези Условия за ползване АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ , ТОГАВА ВИ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА И ТРЯБВА ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НЕЗАБАВНО. Допълнителните правила и условия или документи, които могат да бъдат публикувани на сайта от време на време, са изрично включени тук чрез препратка. Ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да правим промени или модификации на тези Условия за ползване от време на време. Ние ще ви предупредим за всякакви промени, като актуализираме датата на „Последна актуализация“ на тези Условия за ползване и вие се отказвате от всяко право да получавате специално известие за всяка такава промяна. Моля, уверете се, че проверявате приложимите Условия всеки път, когато използвате нашия сайт, за да разберете кои Условия са приложими. Вие ще подлежите и ще се счита, че сте уведомени и че сте приели промените във всички преработени Условия за ползване, като продължите да използвате сайта след датата, на която тези преработени Условия за ползване са публикувани. Информацията, предоставена на сайта, не е предназначена за разпространение или използване от което и да е физическо или юридическо лице в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закон или наредба или което би ни подложило на изискване за регистрация в рамките на такава юрисдикция или държава . Съответно тези лица, които решат да получат достъп до Сайта от други места, правят това по собствена инициатива и носят цялата отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими. Всички потребители, които са непълнолетни в юрисдикцията, в която пребивават (обикновено на възраст под 18 години), трябва да имат разрешение и да бъдат строго контролирани от техния родител или настойник, за да използват сайта. Ако сте непълнолетен, трябва да накарате вашия родител или настойник да прочете и да се съгласи с тези Условия за ползване, преди да използвате сайта.
-
2. ПРОДУКТИ:
Полагаме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете, функциите, спецификациите и детайлите на продуктите, налични на сайта. Въпреки това, ние не гарантираме, че цветовете, характеристиките, спецификациите и детайлите на продуктите ще бъдат точни, пълни, надеждни, актуални или без други грешки и вашият електронен дисплей може да не отразява точно действителните цветове и детайли на продукти. Всички продукти зависят от наличността и не можем да гарантираме, че артикулите ще бъдат на склад. Ние си запазваме правото да преустановим продуктите по всяко време и по каквато и да е причина. Цените за всички про
дукти подлежат на промяна.
-
3. ПОКУПКИ И ПЛАЩАНЕ:
Приемаме следните форми на плащане:
Виза
Mastercard
PayPal
Наложен платеж чрез услугите на ЕКОНТ
Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и акаунт за всички покупки, направени през сайта. Освен това се съгласявате своевременно да актуализирате информацията за акаунта и плащането, включително имейл адрес, метод на плащане и дата на изтичане на платежната карта, така че да можем да завършим вашите транзакции и да се свържем с вас, ако е необходимо. Данъкът върху продажбите ще бъде добавен към цената на покупките, според изискванията ни. Можем да променим цените по всяко време. Всички плащания се извършват в левове.
Вие се съгласявате да плащате всички такси по цените, които са в сила към момента за вашите покупки и всички приложими такси за доставка, и ни упълномощавате да таксуваме избрания от вас доставчик на плащания за всички такива суми, след като направите поръчката си. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки или грешки в ценообразуването, дори ако вече сме поискали или получили плащане. Запазваме си правото да откажем всяка поръчка. Тези права да ограничаваме или забраняваме поръчки по наша преценка.

4. ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ:
Моля, обърнете внимание, че връщанията трябва да бъдат изпратени, след като попълнете форма за контакт с информация за връщане. Ако връщането ви бъде прието, ще ви изпратим етикет за обратна доставка, както и инструкции как и къде да изпратите вашия пакет. Артикулите, изпратени обратно до нас без първо да поискате връщане, няма да бъдат приети. Винаги можете да се свържете с нас за всеки въпрос за връщане на office@faithbrand.eu.
Щети и проблеми: Моля, проверете поръчката си при получаване и се свържете с нас незабавно, ако артикулът е дефектен, повреден или ако получите грешен артикул, за да можем да оценим проблема и да го коригираме.
Моля, свържете се, ако имате въпроси или притеснения относно вашия конкретен артикул. За съжаление не можем да приемем връщания на артикули от разпродажба или карти за подарък.
5. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ:
Нямате право да осъществявате достъп или да използвате FaithBrand за каквато и да е цел, различна от тази, за която предоставяме Сайта.
Сайтът не може да се използва във връзка с каквито и да било търговски начинания, освен тези, които са специално одобрени или одобрени от нас.
Като потребител на сайта вие се съгласявате да не:
- Систематично извличане на данни или друго съдържание от FaithBrand за създаване или компилиране, пряко или непряко, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от нас.
- Измамват, мамят или подвеждат нас и други потребители, особено при всеки опит да научите чувствителна информация за акаунта, като потребителски пароли.
- Заобикаляне, деактивиране или друга намеса в свързаните със сигурността функции на FaithBrand, включително функции, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е съдържание или налагат ограничения върху използването на FaithBrand и/или съдържащото се в него sъдържание.
- Използване всяка информация, получена от сайта, за да тормозите, злоупотребявате или наранявате друго лице.
- Използване неправилно нашите услуги за поддръжка или подавайте
- фалшиви доклади за злоупотреба или неправомерно поведение
- Използвайте сайта по начин, който не е в съответствие с приложимите закони или разпоредби
- Опитвате да заобиколите всички мерки на сайта, предназначени да предотвратят или ограничат достъпа до сайта или която и да е част от сайта. Копирайте или адаптирайте софтуера на сайта, включително, но не само, Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код.

6. УПРАВЛЕНИЕ НА САЙТА:
Ние си запазваме правото, но не и задължението, да: (1) наблюдаваме сайта за нарушения на настоящите Условия за ползване; (2) да предприемем подходящи правни действия срещу всеки, който по наше усмотрение наруши закона или настоящите Условия за ползване, включително, без ограничение, докладване на такъв потребител на правоприлагащите органи, (3) по наше усмотрение и без ограничение, да откажем, ограничаваме достъпа до, ограничаваме наличността на или деактивираме (до степента, в която това е технологично възможно) който и да е от вашите приноси или част от тях, (4) по наше усмотрение и без ограничение, известие или отговорност, за да премахнем от сайта или по друг начин деактивирайте всички файлове и съдържание, които са с прекомерен размер или по някакъв начин са обременителни за нашите системи; и (5) по друг начин да управляваме Сайта по начин, предназначен да защити нашите права и собственост и да улесни правилното функциониране на Сайта и Предложенията на пазара.

7. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ:
Грижим се за поверителността и сигурността на данните. Като използвате сайта или предложенията на Marketplace, вие се съгласявате да бъдете обвързани с нашата Политика за поверителност, публикувана на сайта, която е включена в тези Условия за ползване. Моля, имайте предвид, че сайтът и предложенията на Marketplace се хостват в България. Ако осъществите достъп до Сайта или Предложенията на Пазара от който и да е друг регион на света със закони или други изисквания, уреждащи събирането, използването или разкриването на лични данни, които се различават от приложимите закони в България, тогава чрез продължително използване на Сайта вие прехвърляте вашите данни в България и вие изрично се съгласявате вашите данни да бъдат прехвърлени и обработени в България.


8. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ:
САЙТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА ВСЯКАКВИ ДАННИ, КАКТО Е И КАКТО Е НАЛИЧЕН. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ НА САЙТА ЩЕ Е НА ВАШ РИСК. В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА. НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ СЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, КОСВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТОВЕТО ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВСЯКАКВИ УЕБСАЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ КЪМ ТОЗИ САЙТ, И НЯМА ДА ПОЕМЕМ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ЗА (1) ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ, (2) ЛИЧНИ НАВРЕДИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКВОТО И ДА Е Естество, В РЕЗУЛТАТ ОТ ВАШИЯ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ОТ ВСЕКИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ СИГУРНИ СЪРВЪРИ ИЛИ ВСЯКАКВА И ЦЯЛАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЪХРАНЕН В ТЯХ, (4) ВСЯКАКВО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ СПИРАНЕ НА ПРЕДАВАНЕ КЪМ ИЛИ ОТ САЙТА. (5) ВСЯКАКВИ БЪГОВЕ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ КЪМ ИЛИ ПРЕЗ САЙТА ОТ ТРЕТА СТРАНА ИЛИ (6) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ ВЪВ ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ И МАТ RATS ИЛИ FL BE DO LOST НАШАТА ЩЕТА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ТРЕТОТО F ПУБЛИКУВАНО СЪДЪРЖАНИЕ. ПРЕДАДЕНО ИЛИ НАПРАВЕНО ПО ДРУГИ НАЧАЛО AYALDBY YARD PARTY VEROUNOT ГАРАНТИРА ПОТВЪРЖДАВАНЕ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАКЪВТО и да е ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА РЕКЛАМИРАНЕ НА РЕКЛАМИРАН X И НИЕ НЯМА ДА ИЗПЪЛНЯВАМЕ НИКАКЪВ СВЪРЗАН С ХИПЕРВРЪЗКА УЕБСАЙТ ИЛИ УЕБСАЙТ В ОТГОВОРНО ПРИЛОЖЕНИЕ, КОИТО НЕ Е ПРЕДСТАВЕН ИЛИ БЪДЕТЕ СЛУЖБИ, КАКТО С RURAMA КАЖЕТЕ, БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЛИ МОРАЛНИ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ВАС И ВСЯКА ТРЕТА ДАТА ПРЕЦЕНКА И БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ С АРОМАТ НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ ВСЯКА СРЕДА ИЛИ ВЪВ ВСЯКАКВА СРЕДА.
9. ЕЛЕКТРОННИ ТРАНЗАКЦИИ:
Посещението на сайта, изпращането на имейли до нас и попълването на онлайн формуляри представляват електронни съобщения . Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички споразумения, известия, разкривания и други съобщения, които ви предоставяме по електронен път чрез имейл и на сайта, отговарят на всички законови изисквания тези съобщения да бъдат в писмен вид. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСИ, И С ЕЛЕКТРОННОТО ДОСТАВЯНЕ НА ИЗВЕСТИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСИ НА ТРАНЗАКЦИИ ИЛИ ЗАВЪРШЕНИ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА. С настоящото вие се отказвате от всякакви права или изисквания съгласно закони, разпоредби, правила, наредби или други закони във всяка юрисдикция, които изискват оригинален подпис или доставка или запазване на неелектронни записи, или за плащания или отпускане на кредити по всякакви други начини отколкото електронни средства.
10 РАЗНИ:
Тези Условия за ползване и всякакви политики или правила за работа, публикувани от нас на сайта или по отношение на сайта, съставляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас. Неспособността ни да упражним или наложим което и да е право или разпоредба от тези Условия за ползване не действа като отказ от такова право или разпоредба. Тези Условия за ползване действат в най-пълната степен, допустима от закона. Можем да прехвърлим някои или всички наши права и задължения на други по всяко време. Ние няма да носим отговорност за никакви загуби, щети, забавяне или бездействие, причинени от причина извън нашия разумен контрол в която и да е разпоредба или част или разпоредба от тези Условия за ползване е определена като незаконна, невалидна или неприложима , тази разпоредба или част от разпоредбата се счита за отделима от тези Условия за ползване и не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби. Вие се съгласявате, че тези Условия за използване няма да бъдат тълкувани срещу нас. С настоящото Вие се отказвате от всякакви защити, които може да имате въз основа на електронната форма на тези Условия или Използване и липсата на подпис от страните по тях за изпълнение на тези Условия за използване.
  1. Всеки един продукт се печата и обработва след неговото закупуване и поради тази причина сроковете на печат и доставка са ориентировъчни и са между 1 и 2 седмици. Tези срокове зависят от сроковете на доставка на куриерската фирма и могат да бъдат надвишени без предварително уведомяване при натоварване в печатницата.

11. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:

За да разрешите оплакване във връзка със сайта или да получите допълнителна информация относно използването на сайта, моля, свържете се с нас на:
https://faithbrand.eu/pages/contact
office@faithbrand.eu
+359 87 7929212 (Димитър Русинов)
+359 87 7337753 (Иван Арабаджиев)